تصویر شماره دو دوره ها تصویر شماره پنج مکتب سادگی بازاریابی و فروش ، بنیانگذار روح ا... هادوینیا تصویر شش
This is an example of a HTML caption with a link.
فرم ورود اعضا

کلمه عبور :


کلید واژه ها :

87.اطلاعات در خدمت راهبرد

اطلاعات در خدمت راهبرد

مشتری، تنها مرکز سود هر بنگاهی اقتصادی

راهبرد باید مبتنی بر اطلاعات باشد، اطلاعات درباره ی بازار، مشتری و غیر مشتری. باید مبتنی بر فن آوری صنعت خودی و صنعت دیگران باشد. باید مبتنی بر چگونگی تأمین مالی در نقاط مختلف جهان و مبتنی بر اقتصاد دگرگون شونده ی جهان باشد؛ بنابراین نتیجه و سود در این امور به دست می آید، درحالی که در درون سازمان ها فقط مرکز هزینه وجود دارد.

دگرگونی های عمده همیشه از بیرون سازمان شروع می شود. اطلاعات خرده فروش از وضع مشتریان بیش از دیگران است؛ اما خرده فروش، هر قدر هم در کارش موفق، هرگز نمی تواند بیش از بخش کوچکی از بازار را صاحب شود زیرا بخش عمده ی مردم مشتری او نیستند. تغییر معمولا با این غیر مشتری ها شروع می شود و اهمیت پیدا می کند. در پنجاه سال گذشته دست کم نیمی از فن آوری های مهم و نوپدید که سبب تحول یک صنعت شده از بیرون آن صنعت آمده است.

رهنمود:

برای سازمان خود روالی فراهم کنید تا اطلاعات مربوط به حوزه ی کارتان را از محیط جمع آوری نماید. از جمله اطلاعات مربوط به بازار، مشتری، غیرمشتری و فن آوری خودی و رقیب را.

تاریخ درج مطلب : 1395-08-25
دایره المعارف کلید واژه های مشاوره والاتدبیر
به این مطلب چه امتیازی می دهید ؟ (از ستاره های مقابل امتیاز از یک تا بیست را انتخاب نمایید.)
ديدگاه خود را درباره اين مطلب با ما درميان بگذاريد.

نام و نام خانوادگی : (اختیاری)
آدرس ایمیل : (اختیاری)
متن نظر: (حداکثر 1000 کاراکتر)

لیست نظرات