تصویر شماره دو دوره ها تصویر شماره پنج مکتب سادگی بازاریابی و فروش ، بنیانگذار روح ا... هادوینیا تصویر شش
This is an example of a HTML caption with a link.
فرم ورود اعضا

کلمه عبور :


کلید واژه ها :

45. رستگاری از طریق جامعه

 

 رستگاری از طریق جامعه

پایان گرفتن عصر باور به رستگار شدن از طریق جامعه، حتا شاید سبب بازگشت به «عصر مسئولیت فرد» شود.

سقوط مارکسیسم، به مثابه یک مرام، نشانه ی پایان یافتن عصر اعتقاد به رستگاری انسان از طریق جامعه است. این که بعدها چه می شود نمی دانیم، فقط می توان امید ورزید و دعا کرد. شاید در پس این انزوای بردبارانه هیچ نباشد؟ و شاید به نوزایی یک مذهب قدیمی  منجر شود، مذهبی که خود را پاسخگوی نیازها و چالش های شخص در جامعه ی دانایان کند؟ چه بسا رشد قارچ گونه ی کلیسا در آمریکا ( پروتستان، کاتولیک، غیرفرقه ای) که من آن را کلیسای مسیحی «ساده اندیش» می نامم نامیمون باشد. اما به همین شکل چه بسا شاهد بازخیزش اسلام بنیادگرا باشیم. جوانانی که اینک در جهان اسلام چنین پرشور پذیرای بنیادگرایی شده اند لنگه ی همان جوانانی هستند که چهل سال پیش از جان و دل پذیرای مارکسیسم بودند. شاید هم مذهبی نو سربرمی کشد؟ با این حال رستگاری، نوسازی خویشتن، پرورش روحی، خوبی و فضیلت و به اصطلاح قدما « انسان جدید» بار دیگر اهمیتی بیش از هدف های اجتماعی یا رهنمودهای سیاسی پیدا می کند. پایان یافتن عصر باور به رستگاری انسان از طریق جامعه، مسلماً نشانه ی بازگشتی به درون است. این چرخش، تأکید تازه بر فرد را ممکن می سازد. حتا چه بسا منجر به بازگشت به دوره مسئولیت فردی شود، یا دست کم ما چنین امیدواریم.

رهنمود:

واحد منابع انسانی مسئول مراقبت از ما نیست ما خود مسئول مراقبت از خود هستیم. باید بدانیم در چه کارهایی توانمندیم و باید مطمئن شویم حاصل کارمان بر توقعاتمان منطبق است و باید مطمئن شویم می توانیم خود را اداره کنیم. مکرر از خود بپرسید« من باید چه نقشی داشته باشم؟»

تاریخ درج مطلب : 1395-05-27
دایره المعارف کلید واژه های مشاوره والاتدبیر
به این مطلب چه امتیازی می دهید ؟ (از ستاره های مقابل امتیاز از یک تا بیست را انتخاب نمایید.)
ديدگاه خود را درباره اين مطلب با ما درميان بگذاريد.

نام و نام خانوادگی : (اختیاری)
آدرس ایمیل : (اختیاری)
متن نظر: (حداکثر 1000 کاراکتر)

لیست نظرات