تصویر شماره دو دوره ها تصویر شماره پنج مکتب سادگی بازاریابی و فروش ، بنیانگذار روح ا... هادوینیا تصویر شش
This is an example of a HTML caption with a link.
فرم ورود اعضا

کلمه عبور :


کلید واژه ها :

26. بوم شناس اجتماعی

 بوم شناس اجتماعی

از نگاه من تنش میان نیاز به پیوستگی و ثبات امور،

و نیاز به نوآوری و تغییر،

 برای جامعه و تمدن ضرورت اساسی داشته است.

خود را« بوم شناس اجتماعی» می دانم، با دغدغه زیست بوم مصنوع انسان، به همان شیوه که زیست بوم شناسان، محیط زیست را مطالعه می کنند. این واژه « بوم شناسی اجتماعی» ساخته ی خود من است. اما این موضوع پیشینه ای دراز و روشن دارد. بزرگ ترین سند آن کتاب  دموکراسی در آمریکا نوشته ی الکسی توکویل است. اما از نظر خلق و خو، برداشت، و رویکرد هیچ کس به اندازه ی والتر بژت به من نزدیک نیست. او هم (مثل من) در دوره ی دگرگونی های بزرگ اجتماعی زیسته و شاهد پیدایی نهادهای جدید بوده است، نهادهایی چون دستگاه اداری، و هیئت دولت که هسته ی دموکراسی کارآمد گشته، و بانکداری که قلب و قطب اقتصاد کارآمد گردیده است.

صد سال پس از بژت، من نخستین کسی بودم که مدیریت را « نهاد اجتماعی جدیدی» یافتم که از دل جامعه ی در حال پیدایش سازمان ها سر برون کرده بود، و اندکی بعد، پیدایی دانش را به مثابه ی منبع اصلی جدید، و دانشگران را به عنوان طبقه ی حاکم جدید جامعه ای یافتم که نه تنها « فرا صنعتی» که فرا سوسیالیستی و با آهنگی دم افزون، فرا سرمایه داری بود. برای من نیز، چون برای بژت، تنش میان نیاز به پیوستگی و نیاز به نوآوری و تغییر برای جامعه و تمدن ضرورت اساسی داشته است. بنابراین وقتی بژت می گوید گاه خود را لیبرال محافظه کار و گاه محافظه کاری لیبرال می دیده اما هرگز خود را محافظه کاری محافظه کار یا لیبرالی لیبرال ندیده حرفش را درک می کنم.

رهنمود:

آیا شما و سازمانتان کارگزار تغییر هستید؟

چه گام هایی می توانید بردارید که هم تغییر دهید و هم تغییر را با ثبات در موازنه نگاه دارید؟

تاریخ درج مطلب : 1395-05-03
دایره المعارف کلید واژه های مشاوره والاتدبیر
به این مطلب چه امتیازی می دهید ؟ (از ستاره های مقابل امتیاز از یک تا بیست را انتخاب نمایید.)
ديدگاه خود را درباره اين مطلب با ما درميان بگذاريد.

نام و نام خانوادگی : (اختیاری)
آدرس ایمیل : (اختیاری)
متن نظر: (حداکثر 1000 کاراکتر)

لیست نظرات