تصویر شماره دو دوره ها تصویر شماره پنج مکتب سادگی بازاریابی و فروش ، بنیانگذار روح ا... هادوینیا تصویر شش
This is an example of a HTML caption with a link.
فرم ورود اعضا

کلمه عبور :


کلید واژه ها : شرکت های کوچک و متوسط، آموزش مدیران، آموزش مدیریت، سمینار روانشناسی فروش، سمینار، بازاریابی و فروش، شرکت مشاوره بازاریابی، خدمات مشاوره مدیریت، شرکت مشاوره بازاریابی و تبلیغات، شرکت مشاوره بازرگانی، شرکت مشاوره بازاریابی، خدمات مشاوره بازاریابی، دفتر خدمات مشاوره بازاریابی، مشاور بازاریابی و فروش، سایت آموزش بازاریابی، سایت آموزش فروش، سایت آموزش مدیریت، مشاوره مارکیتینگ، کسب و کار، مشاوره تبلیغات، مشاور کسب و کار، شروع کسب و کار، مشاور مدیریت، کوچینگ، کوچینگ چیست؟، کوچ کسب و کار، مربی کسب و کار، کوچ ارتباطات، سخنران بازاریابی، مدرس بازاریابی، مدرس ارتباطات، مدرس انگیزش، مدرس مؤفقیت، مدرس بازاریابی و فروش، مدرس فروشندگی، مدرس فروشندگی حرفه ای، اصول بازاریابی، آموزش بازاریابی و فروش، آموزش رهبران، آموزش مدیران، آموزش رهبران فروش، آموزش رهبران بازاریابی، آموزش رهبران کسب و کار، روانشناسی فروش , فروش , فروشندگی , فروشندگی حرفه ای , فروش حرفه ای , فروشنده حرفه ای , آموزش فروش , آموزش فروشندگی , فروشندگان حرفه ای, موفقیت , موفقیت در فروش , تربیت فروشنده , فروش موفق , کتاب روانشناسی فروش , کتاب فروشندگی , کتاب آموزش فروشندگی , کتاب روانشناسی فروش حرفه ای , روانشناسی فروش در ایران , مهندسی فروش , آموزش بازاریابی ،آموزش فروشندگی ، آموزش فروشندگان ، دوره آموزش بازاریابی ، مشاوره بازاریابی, مشاور بازاریابی, مشاوره و فروش, مشاور بازاریابی و فروش, مشاوره بازاریابی و فروش, مشاوره فروش, مشاور توزیع مویرگی, مشاور توزیع, شرکت مشاور بازاریابی, موسسه بازایابی, شرکت بازاریابی, موسسه بازازیابی و فروش, مشاور مدیریت, مشاوره مدیریت, مشاور تبلیغات, مشاور برندینگ, مشاور برندسازی, مشاور برند, مشاور بازاریابی و تبلیغات, مشاور تبلیغاتی, آموزش بازاریابی, آموزش بازاریابی و فروش, آموزش فروشندگی, مرکز آموزش بازاریابی, آموزش بازاریابی و فروش, آموزشگاه بازاریابی, مرکز آموزش بازاریابی, موسسه آموزش بازاریابی, بازاریابی نوین, شرکت های تبلیغاتی, شرکت تبلیغاتی, شرکت های نوین تبلیغاتی, فروش نوین, بازاریابی مدرن, فروش مدرن, تکنیک های نوین فروش, تکنیک های نوین بازاریابی, افزایش فروش, افزایش مشتری, فروش در بحران, بازاریابی در بحران, فروشندگی حرفه ای, جذب مشتری, مدرس بازاریابی, مدرس فروش, مدرس بازاریابی و فروش, مدرس ارتباطات, استاد بازاریابی, سخنران بازاریابی, مدرس تبلیغات, روانشناسی فروش, مهندسی فروش, مدیریت فروش, مدیریت بازاریابی, کتاب روانشناسی فروش, کتاب بازاریابی, کتاب فروشندگی, سمینار روانشناسی فروش, سمینار مهندسی فروش, سمینار بازاریابی, دوره های آموزش بازاریابی, دوره های آموزش فروشندگی, دوره های تخصصی بازاریابی, خدمات بازاریابی, کتاب بازاریابی, کتاب فروشندگی, کنفرانس فروش, سمینار فروش, دوره های آموزشی کاربردی بازاریابی, دانلود کتاب روانشناسی فروش, خدمات تخصصی بازاریابی, آموزش مارکتینگ, خلق برند, سادگی در بازاریابی و فروش, واردات, صادرات, تولید, تجارت , کار آفرین برتر,مدیریت بازاریابی, مدیریت فروش, مهندسی فروش, فروشندگی حرفه ای, ویزیتوری, آموزش بازاریابی, آموزش فروشندگی, مشاور بازاریابی, شرکت های مشاور بازاریابی, شرکت های مشاوره بازاریابی, موسسات بازاریابی, مشاور برند سازی, مشاور برندینگ, برندینگ, برند سازی, خلق برند, هویت برند, شخصیت برند, مشاور توزیع مویرگی, مشاور فروش, فروش مدرن, فروش نوین, بازایابی نوین, تبلیغات نوین, استراتژی بازاریابی, استراتژی فروش, استراتژی توزیع, تمایز, استراتژی تمایز, استراتژی تمرکز, فروش در بحران, بازاریابی در بحران, بازاریابی, فروش در شرایط بحران, بحران اقتصادی, فروش در بحران اقتصادی, بازاریابی در بحران اقتصادی, بازاریابی در دوره رکود, CRM, اقتصادی, روانشناسی فروش, کتاب روانشناسی فروش, دانلود رایگان کتاب روانشناسی فروش, فروشنده خلاق, بازاریابی لاق, بازارگردی, بازارگرمی, بازار شناسی, بازاریابی, ویترین گردی، مشاور برندینگ، مشاوره برندینگ، برندسازی، برند، مشاوره برندسازی، مشاور برندسازی، برنامه ریزی بازاریابی، تهیه برنامه بازاریابی، استراتژی رقابتی، استراتژی برند، استراتژی توزیع، استراتژی تبلیغات، استراتژی قیمت گذاری، استراتژی صادرات، استراتژی تولید، بیزینس پلن، مارکیتینگ پلن، استراتژی پلن، کارآفرین موفق، کارآفرینی در عمل، کارآفرینان موفق

8. آزادی عمل در کار فکری

 

آزادی عمل در کار فکری

لازمه کار فکری دو چیزی است: آزادی عمل و جوابگو بودن.

 

     لازم است از دانشگران بخواهیم وظیفه ی خود و نتیجه ی آن را مشخص کنند زیرا باید آزادی عمل داشته باشند. از آن جا که میزان دانسته های افراد یکسان نیست، حتی در یک  حوزه، بنابراین هرکس که با فکر و دانایی خود کار می کند، دانسته هایی خاص دارد. کسی که دانسته های خاص و تخصصی دارد باید از حوزه ی عمل خود بیش از هر کس دیگر در سازمان آگاه باشد. در واقع آنها باید بیش از هر کس دیگر درباره ی حد و حوزه ی کار خود بدانند. معنای این حرف آن است که پس از آن که هر یک از دانشگران وظیفه ی خود را معین کرد و پس از آن که ساختار کلی به طریق مناسب تغییر یافت آن گاه باید از آن ها انتظار داشت سررشته ی کار را خودشان به دست گیرند و مسئولیت آن را نیز بپذیرند. باید از آنها بخواهیم برای خود برنامه ی خاص تهیه  و به مدیریت تسلیم کنند، به طوری که آن برنامه ها به پرسش های زیر پاسخ دهد: 

    باید بر چه کاری تمرکز کنم؟ چه نتیجه ای از آن کار متصور است تا جوابگوی آن باشم؟ با کدام ضرب الاجل؟ دانشگران هم آزادی عمل می خواهند و هم باید جوابگو باشند.

رهنمود: برای خود به طور مستقل برنامه ی  کار تهیه کنید. برنامه ای که نشان دهد تمرکز اصلی شما بر چه موضوعی است و چه دستاوردی خواهید داشت و ظرف زمانی آن برنامه چیست. آن را به رییس خود تسلیم کنید.

تاریخ درج مطلب : 1395-04-13
دایره المعارف کلید واژه های مشاوره والاتدبیر
شرکت های کوچک و متوسط، آموزش مدیران، آموزش مدیریت، سمینار روانشناسی فروش، سمینار، بازاریابی و فروش، شرکت مشاوره بازاریابی، خدمات مشاوره مدیریت، شرکت مشاوره بازاریابی و تبلیغات، شرکت مشاوره بازرگانی، شرکت مشاوره بازاریابی، خدمات مشاوره بازاریابی، دفتر خدمات مشاوره بازاریابی، مشاور بازاریابی و فروش، سایت آموزش بازاریابی، سایت آموزش فروش، سایت آموزش مدیریت، مشاوره مارکیتینگ، کسب و کار، مشاوره تبلیغات، مشاور کسب و کار، شروع کسب و کار، مشاور مدیریت، کوچینگ، کوچینگ چیست؟، کوچ کسب و کار، مربی کسب و کار، کوچ ارتباطات، سخنران بازاریابی، مدرس بازاریابی، مدرس ارتباطات، مدرس انگیزش، مدرس مؤفقیت، مدرس بازاریابی و فروش، مدرس فروشندگی، مدرس فروشندگی حرفه ای، اصول بازاریابی، آموزش بازاریابی و فروش، آموزش رهبران، آموزش مدیران، آموزش رهبران فروش، آموزش رهبران بازاریابی، آموزش رهبران کسب و کار، روانشناسی فروش , فروش , فروشندگی , فروشندگی حرفه ای , فروش حرفه ای , فروشنده حرفه ای , آموزش فروش , آموزش فروشندگی , فروشندگان حرفه ای, موفقیت , موفقیت در فروش , تربیت فروشنده , فروش موفق , کتاب روانشناسی فروش , کتاب فروشندگی , کتاب آموزش فروشندگی , کتاب روانشناسی فروش حرفه ای , روانشناسی فروش در ایران , مهندسی فروش , آموزش بازاریابی ،آموزش فروشندگی ، آموزش فروشندگان ، دوره آموزش بازاریابی ، مشاوره بازاریابی, مشاور بازاریابی, مشاوره و فروش, مشاور بازاریابی و فروش, مشاوره بازاریابی و فروش, مشاوره فروش, مشاور توزیع مویرگی, مشاور توزیع, شرکت مشاور بازاریابی, موسسه بازایابی, شرکت بازاریابی, موسسه بازازیابی و فروش, مشاور مدیریت, مشاوره مدیریت, مشاور تبلیغات, مشاور برندینگ, مشاور برندسازی, مشاور برند, مشاور بازاریابی و تبلیغات, مشاور تبلیغاتی, آموزش بازاریابی, آموزش بازاریابی و فروش, آموزش فروشندگی, مرکز آموزش بازاریابی, آموزش بازاریابی و فروش, آموزشگاه بازاریابی, مرکز آموزش بازاریابی, موسسه آموزش بازاریابی, بازاریابی نوین, شرکت های تبلیغاتی, شرکت تبلیغاتی, شرکت های نوین تبلیغاتی, فروش نوین, بازاریابی مدرن, فروش مدرن, تکنیک های نوین فروش, تکنیک های نوین بازاریابی, افزایش فروش, افزایش مشتری, فروش در بحران, بازاریابی در بحران, فروشندگی حرفه ای, جذب مشتری, مدرس بازاریابی, مدرس فروش, مدرس بازاریابی و فروش, مدرس ارتباطات, استاد بازاریابی, سخنران بازاریابی, مدرس تبلیغات, روانشناسی فروش, مهندسی فروش, مدیریت فروش, مدیریت بازاریابی, کتاب روانشناسی فروش, کتاب بازاریابی, کتاب فروشندگی, سمینار روانشناسی فروش, سمینار مهندسی فروش, سمینار بازاریابی, دوره های آموزش بازاریابی, دوره های آموزش فروشندگی, دوره های تخصصی بازاریابی, خدمات بازاریابی, کتاب بازاریابی, کتاب فروشندگی, کنفرانس فروش, سمینار فروش, دوره های آموزشی کاربردی بازاریابی, دانلود کتاب روانشناسی فروش, خدمات تخصصی بازاریابی, آموزش مارکتینگ, خلق برند, سادگی در بازاریابی و فروش, واردات, صادرات, تولید, تجارت , کار آفرین برتر,مدیریت بازاریابی, مدیریت فروش, مهندسی فروش, فروشندگی حرفه ای, ویزیتوری, آموزش بازاریابی, آموزش فروشندگی, مشاور بازاریابی, شرکت های مشاور بازاریابی, شرکت های مشاوره بازاریابی, موسسات بازاریابی, مشاور برند سازی, مشاور برندینگ, برندینگ, برند سازی, خلق برند, هویت برند, شخصیت برند, مشاور توزیع مویرگی, مشاور فروش, فروش مدرن, فروش نوین, بازایابی نوین, تبلیغات نوین, استراتژی بازاریابی, استراتژی فروش, استراتژی توزیع, تمایز, استراتژی تمایز, استراتژی تمرکز, فروش در بحران, بازاریابی در بحران, بازاریابی, فروش در شرایط بحران, بحران اقتصادی, فروش در بحران اقتصادی, بازاریابی در بحران اقتصادی, بازاریابی در دوره رکود, CRM, اقتصادی, روانشناسی فروش, کتاب روانشناسی فروش, دانلود رایگان کتاب روانشناسی فروش, فروشنده خلاق, بازاریابی لاق, بازارگردی, بازارگرمی, بازار شناسی, بازاریابی, ویترین گردی، مشاور برندینگ، مشاوره برندینگ، برندسازی، برند، مشاوره برندسازی، مشاور برندسازی، برنامه ریزی بازاریابی، تهیه برنامه بازاریابی، استراتژی رقابتی، استراتژی برند، استراتژی توزیع، استراتژی تبلیغات، استراتژی قیمت گذاری، استراتژی صادرات، استراتژی تولید، بیزینس پلن، مارکیتینگ پلن، استراتژی پلن، کارآفرین موفق، کارآفرینی در عمل، کارآفرینان موفق
به این مطلب چه امتیازی می دهید ؟ (از ستاره های مقابل امتیاز از یک تا بیست را انتخاب نمایید.)
ديدگاه خود را درباره اين مطلب با ما درميان بگذاريد.

نام و نام خانوادگی : (اختیاری)
آدرس ایمیل : (اختیاری)
متن نظر: (حداکثر 1000 کاراکتر)

لیست نظرات