تصویر شماره دو دوره ها تصویر شماره پنج مکتب سادگی بازاریابی و فروش ، بنیانگذار روح ا... هادوینیا تصویر شش
This is an example of a HTML caption with a link.
فرم ورود اعضا

کلمه عبور :


کلید واژه ها : مشاوره بازاریابی خوب ، شرکت مشاوره بازاریابی ، موسسه مشاوره بازاریابی ، مدیر شرکت مشاوره بازاریابی ، دانشکده های مدیریت بازرگانی ، بازار ایران ، تجربه عملی بازاریابی و فروش ، شرکت مشاوره بازاریابی با صلاحیت ، شم اقتصادی ، مدیریت تحصیلات دانشگاهی ، مدیریت بازاریابی ، هنر بازاریابی ، جوهر مدیریت ، بازاریابی و فروش ، مارکتینگ پلن ، Marketing Plan ، تهیه کمپین بازاریابی ، کمپین تبلیغات ، تهیه برنامه بازاریابی شرکتها ، تجربه و تحلیل محیط بازاریابی ، نظام بازار ، تغییرات اقتصادی ، مشاوره بازاریابی ، محیط بازار ایران ، کسب و کار ، بازار کسب و کار ، محیط آکادمیک ، دانشکده های مدیریت بازاریابی ، مدیر شرکت ، سازمان ، موفقیت مدیر ، شرکت تجاری ، تولیدی ، تصمیم اشتباه ، تحصیلات ، اقتصاد ، استادان ، دانشجویان ، فارغ التحصیلان رشته بازاریابی ، اوضاع اقتصادی ، مدیریت کسب و کار ، رفاه اجتماعی ، اشتغال ، مشاور بازاریابی در ایران ، کشورهای توسعه یافته ، بازاریابی ، فروش ، دانش بازاریابی ، رشته بازاریابی ، Knowledge Education ، تجربه ، رشتهمدیریت بازاریابی ، دانشگاه ، مدیران باتجربه شرکتها ، دانشگاه ، تجارب موفق ، حوزه بازاریابی ، تجربه بازاریابی ، تحصیلات بازاریابی ، تجربه عملی بازاریابی ، بازار ایران ، رادیو تلویزیون ، سینما ، مجلات ، عکاسان ، کارگردانان سینما ، مجریان تلویزیون ، گرافیست ها ، فیلم برداران ، مدرس بازاریابی ، استاد بازاریابی ، سخنران بازاریابی ، دانشکده های مدیریت بازاریابی ، مدرک بازاریابی ، تحصیلات آکادمیک بازاریابی ، تجربه عملی موفق بازاریابی ، شرکتهای مشاوره بازاریابی ، ارائه مشاوره بازاریابی ، ارائه خدمات بازاریابی ، تدریس بازاریابی و فروش ، سمینار بازاریابی ، سمینار فروش ، فروش در بحران و رکود اقتصادی ، بازاریابی در رکود اقتصادی ، فروش مدرن ، تکنیکهای افزایش فروش ، بازاریابی نوین ، بازاریابی مدرن ، تکنیکهای نوین بازاریابی ،

مشاور بازاریابی خوب و با صلاحیت چه کسی است ؟

 

مشاور بازاریابی خوب و با صلاحیت چه کسی است ؟

مشاور بازاریابی در ایران با مشاور بازار یابی در کشورهای توسعه یافته چه فرقی دارد ؟

مشاور بازاریابی با مدرس بازاریابی، استاد بازاریابی با سخنران بازاریابی چه تفاوتی دارد ؟

فرق بازاریابی با فروش چیست ؟

بازاریابی چیست ؟

تعریف بازاریابی

 

مشاور بازاریابی خوب و با صلاحیت چه کسی است ؟

مشاور بازاریابی خوب، یا کسی است که شرکت مشاوره بازاریابی یا مؤسسه مشاوره بازاریابی تأسیس می کند باید دارای شرایط زیر باشد :

1 – مدیر شرکت مشاوره بازاریابی یا شخص مشاور بازاریابی باید تحصیلات در رشته مدیریت بازاریابی از دانشگاه معتبر و دانشکده های مدیریت بازرگانی معتبر داشته باشد .

2 – در بازار ایران تجربه عملی بازاریابی و فروش را داشته باشد . کسی که تا کنون حتی یک قوطی کبریت نفروخته است چگونه می تواند یک مشاور بازاریابی برای یک شرکت باشد .

3 – مشاور بازاریابی باصلاحیت کسی است که دارای شم اقتصادی باشد . بازاریابی نیز همانند مدیریت فقط تحصیلات دانشگاهی نیست که در دانشکده های مدیریت بازاریابی آموخته شود ، بلکه بازاریابی نیز عبارت است از علم وهنر، علم که در دانشکده های مدیریت بازاریابی آموخته می شود و هنر بازاریابی همان شم اقتصادی افراد است که هر فردی دارای شم اقتصادی نیست، بلکه بعضی ها به صورت ژنتیکی جوهر مدیریت و اقتصادی دارند. و بعضی ها انگار زمانی که متولد شده اند برای بازاریابی و فروش به دنیا آمده اند .

     از آنجا که هر مشاور بازاریابی  برای تهیه مارکتینگ پلن Marketing Plan و به بیان دیگر تهیه کمپین بازاریابی یا به قول ایرانی ها کمپین تبلیغات یا تهیه برنامه بازاریابی برای شرکت ها نیازمند افق دید گسترده و قدرت تجزیه و تحلیل محیط بازاریابی و شرایط حاکم بر نظام بازاریابی و تغییرات اقتصادی محیطی می باشند. فلذا کسانی می توانند مدعی مشاوره بازاریابی باشند که خودشان با سرمایه خودشان تا کنون در محیط بازار ایران کسب و کار را به صورت موفق اداره کرده باشند، چرا که میدان بازار کسب و کار با محیط آکادمیک دانشکده های مدیریت بازاریابی زمین تا آسمان فرق دارد.

     در کشور ما در محیط های آکادمیک اگر اشتباه بکنی کسی با شما کاری ندارد و آب از آب تکان نمی خورد. اما اگر مدیر شرکت و مشاور بازاریابی در محیط بازار یک اشتباهی مرتکب شود می تواند منجر به نابودی یک شرکت و یا یک سازمان شود. مؤفقیت مدیر یک شرکت تجاری یا تولیدی سالها طول می کشد تا بدست آید ولی یک تصمیم اشتباه ممکن است در کوتاه ترین زمان ممکن، یک شرکت را به ورطه نابودی بکشاند.


«کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی»


توضیح :

اگر تحصیلات به تنهایی می توانست مشکل گشا باشد، چرا با وجود این همه دانشکده های مدیریت و اقتصادی، استادان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته بازاریابی، مدیریت و اقتصاد اوضاع اقتصادی و مدیریت و کسب و کار، رفاه اجتماعی، اشتغال و ..... در کشورمان نا بسامان است ؟


مشاور بازاریابی در ایران با مشاور بازاریابی در کشورهای توسعه یافته چه فرقی دارد ؟

در کشورهای توسعه یافته کسانی به امر مشاوره بازاریابی می پردازند که سابقه عملی در بازاریابی دارند و در رشته بازاریابی تحصیل کرده اند و به عبارتی دارای دانش بازاریابی هستند .

چون فرق است بین تحصیلات Education و دانش Knowledge به عبارتی تحصیلات مساوی دانش نیست بلکه                                        

      Knowledge = Education + Experience

                      تجربه+تحصیلات=دانش

کسی که در رشته مدیریت بازاریابی از دانشگاه فارق التحصیل می شود بدان معنی نیست که دانش بازاریابی داشته باشد بلکه می تواند ادعا کند که در رشته مدیریت بازاریابی تحصیل کرده است که برای کسب دانش بازاریابی باید سالها در کنار مدیران با تجربه شرکت ها کار کند و در دانشگاه بازار محک خورده و آپدیت شود. و اگر در طی سالیان متمادی تجارب مؤفقی در حوزه بازاریابی کسب کرده باشد می تواند ادعا کند که مشاور بازاریابی است.

متأسفانه در کشور ما اکثر قریب به اتفاق کسانی که به امر مشاوره بازاریابی می پردازند نه تنها تجربه بازاریابی ندارند بلکه تحصیلات بازاریابی نیز ندارند. و آنهایی که تحصیلات بازاریابی دارند فاقد هر گونه تجربه عملی در بازار ایران هستند. بد نیست بدانید بیش از 95 درصد کسانی که در بازار ایران مشاور بازاریابی انجام می دهند و خودشان را مشاور بازاریابی معرفی می کنند اغلب کسانی هستند که در رادیو، تلویزیون و یا مجلات مشغول به کار هستند مانند عکاسان، کارگردانان سینما، مجریان تلویزیون، گرافیست ها و فیلم برداران و ... که در بسیاری از موارد شرکت ها را تا آستانه نابودی برده اند و مع الاسف خیلی از این قبیل شرکت ها دیگر قادر به ادامه فعالیت نشده اند.

 

 

مشاور بازاریابی با مدرس بازاریابی ،استاد بازاریابی با سخنران بازاریابی چه تفاوتی دارد ؟

مدرس بازاریابی یا استاد بازاریابی در دانشکده های مدیریت بازاریابی کسی است که در رشته بازاریابی تحصیل نموده است و دارای مدرک بازاریابی است و عموما فاقد هرگونه تجربه عملی در بازار کسب و کار است. اما مشاور بازاریابی کسی است که علاوه بر تحصیلات آکادمیک بازاریابی دارای تجارب عملی مؤفق بازاریابی طی سالیان متمادی در بازار ایران است.

متأسفانه اکثر شرکت های مشاوره بازاریابی و کسانی که به امر مشاوره بازاریابی می پردازند اغلب فاقد هر گونه تجربه عملی لازم در حوزه بازاریابی هستند و در این بین زیادند کسانی که از عدم اطلاع یا صداقت مدیران شرکت ها که در مشکلات گرفتار شده اند سوء استفاده می کنند و خود را مشاور بازاریابی معرفی می کنند و با ارائه مشاوره بازاریابی غیر تخصصی، موجب ضرر و زیان شرکت را فراهم می کنند. خیلی از این شرکت ها و افراد که مدعی  ارئه خدمات بازاریابی هستند حتی تحصیلات بازاریابی ندارند، چه رسد به این که تجربه بازاریابی داشته باشند و از همه اینها فاجعه بارتر اینکه خیلی از اینگونه افراد مشغول به تدریس بازاریابی و فروش هستند. و قارچ گونه هر روز می شنویم که اقدام به برگزاری سمینار بازاریابی، سمینار فروش، فروش در بحران و رکود اقتصادی، بازاریابی در رکود اقتصادی، فروش مدرن، تکنیک های افزایش فروش، بازاریابی نوین، بازاریابی مدرن، تکنیک های نوین بازاریابی و غیره هستیم .

تاریخ درج مطلب : 1391-04-24
دایره المعارف کلید واژه های مشاوره والاتدبیر
مشاوره بازاریابی خوب ، شرکت مشاوره بازاریابی ، موسسه مشاوره بازاریابی ، مدیر شرکت مشاوره بازاریابی ، دانشکده های مدیریت بازرگانی ، بازار ایران ، تجربه عملی بازاریابی و فروش ، شرکت مشاوره بازاریابی با صلاحیت ، شم اقتصادی ، مدیریت تحصیلات دانشگاهی ، مدیریت بازاریابی ، هنر بازاریابی ، جوهر مدیریت ، بازاریابی و فروش ، مارکتینگ پلن ، Marketing Plan ، تهیه کمپین بازاریابی ، کمپین تبلیغات ، تهیه برنامه بازاریابی شرکتها ، تجربه و تحلیل محیط بازاریابی ، نظام بازار ، تغییرات اقتصادی ، مشاوره بازاریابی ، محیط بازار ایران ، کسب و کار ، بازار کسب و کار ، محیط آکادمیک ، دانشکده های مدیریت بازاریابی ، مدیر شرکت ، سازمان ، موفقیت مدیر ، شرکت تجاری ، تولیدی ، تصمیم اشتباه ، تحصیلات ، اقتصاد ، استادان ، دانشجویان ، فارغ التحصیلان رشته بازاریابی ، اوضاع اقتصادی ، مدیریت کسب و کار ، رفاه اجتماعی ، اشتغال ، مشاور بازاریابی در ایران ، کشورهای توسعه یافته ، بازاریابی ، فروش ، دانش بازاریابی ، رشته بازاریابی ، Knowledge Education ، تجربه ، رشتهمدیریت بازاریابی ، دانشگاه ، مدیران باتجربه شرکتها ، دانشگاه ، تجارب موفق ، حوزه بازاریابی ، تجربه بازاریابی ، تحصیلات بازاریابی ، تجربه عملی بازاریابی ، بازار ایران ، رادیو تلویزیون ، سینما ، مجلات ، عکاسان ، کارگردانان سینما ، مجریان تلویزیون ، گرافیست ها ، فیلم برداران ، مدرس بازاریابی ، استاد بازاریابی ، سخنران بازاریابی ، دانشکده های مدیریت بازاریابی ، مدرک بازاریابی ، تحصیلات آکادمیک بازاریابی ، تجربه عملی موفق بازاریابی ، شرکتهای مشاوره بازاریابی ، ارائه مشاوره بازاریابی ، ارائه خدمات بازاریابی ، تدریس بازاریابی و فروش ، سمینار بازاریابی ، سمینار فروش ، فروش در بحران و رکود اقتصادی ، بازاریابی در رکود اقتصادی ، فروش مدرن ، تکنیکهای افزایش فروش ، بازاریابی نوین ، بازاریابی مدرن ، تکنیکهای نوین بازاریابی ،
به این مطلب چه امتیازی می دهید ؟ (از ستاره های مقابل امتیاز از یک تا بیست را انتخاب نمایید.)
ديدگاه خود را درباره اين مطلب با ما درميان بگذاريد.

نام و نام خانوادگی : (اختیاری)
آدرس ایمیل : (اختیاری)
متن نظر: (حداکثر 1000 کاراکتر)

لیست نظرات

نام و نام خانوادگی :قاسم حسنخانی
متن نظر :خیلی عالی بود حض کردم