تصویر شماره دو دوره ها تصویر شماره پنج مکتب سادگی بازاریابی و فروش ، بنیانگذار روح ا... هادوینیا تصویر شش
This is an example of a HTML caption with a link.
فرم ورود اعضا

کلمه عبور :


کلید واژه ها :

سخنرانی دکتر هادوی نیا در سالن همایش مؤسسه لغت نامه دهخدا روز پنجشنبه 2 دی ماه 95 برگزار شد.

سخنرانی دکتر هادوی نیا در سمینار بازاریابی و فروش مدرن، با موضوع، عوامل روانشناسی موثر بر بازاریابی و فروش روز پنجشنبه 2 دی ماه 95 در سالن همایش مؤسسه لغت نامه دهخدا برگزار شد.