تصویر شماره دو دوره ها تصویر شماره پنج مکتب سادگی بازاریابی و فروش ، بنیانگذار روح ا... هادوینیا تصویر شش
This is an example of a HTML caption with a link.
فرم ورود اعضا

کلمه عبور :


کلید واژه ها :

سمینار رازهای موفقیت یک کارآفرین، دکتر روح اله هادوی نیا، روز یکشنبه 28 آذرماه 95 برگزار شد.

کار را از کارآفرین بیاموز

فروش را از فروشنده

سمینار رازهای موفقیت یک کارآفرین، دکتر روح اله هادوی نیا، روز یکشنبه 28 آذرماه 95 با همکاری دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، با حضور و استقبال جمعی از دانشجویان، اساتید و کارآفرینان در دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، برگزار شد.


درضمن با حمایت مالی شرکت کهن چرم به عنوان پشتیبانی کننده، این سمینار به صورت رایگان برگزار  گردید.