تصویر شماره دو دوره ها تصویر شماره پنج مکتب سادگی بازاریابی و فروش ، بنیانگذار روح ا... هادوینیا تصویر شش
This is an example of a HTML caption with a link.
فرم ورود اعضا

کلمه عبور :


کلید واژه ها :

سمینار رازهای موفقیت یک کارآفرین، دکتر روح اله هادوی نیا، روز چهارشنبه 24 آذرماه 95 برگزار شد.

 

کار را از کارآفرین بیاموز 

فروش را از فروشنده

سمینار رازهای موفقیت یک کارآفرین، دکتر روح اله هادوی نیا، روز چهارشنبه 24 آذرماه 95 با همکاری دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، با حضور و استقبال جمعی از دانشجویان، اساتید و کارآفرینان در دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال برگزار شد.

درضمن با حمایت مالی شرکت کهن چرم به عنوان پشتیبانی کننده، این سمینار به صورت رایگان برگزار  گردید.