تصویر شماره دو دوره ها تصویر شماره پنج مکتب سادگی بازاریابی و فروش ، بنیانگذار روح ا... هادوینیا تصویر شش
This is an example of a HTML caption with a link.
فرم ورود اعضا

کلمه عبور :


کلید واژه ها :

فهرست مطالب کتاب روانشناسی فروشی حرفه ای در بازار ایران

فهرست مطالب


تشکر و سپاسگذاری......................................................................................................11

پیشگفتار..........................................................................................................................13
از پیشگفتار چه نتیجه‏ای می‏گیریم؟........................................................................ 18
دلایل نگارش این کتاب.............................................................................................. 19
چه چیزی این کتاب را متمایز می‏سازد.................................................................. 25
1- مهارتهای مدیریت ذهن......................................................................................... 33
1-1 نگرش مثبت.......................................................................................................... 33
1-2 شما کدام نیمه لیوان را می‎بینید؟.................................................................... 33
1-3 موفقیت و پیروزی از درون آغاز می‎شود...........................................................34
1-4 کلید برنامه‏ریزی ضمیر ناخودآگاه......................................................................35
1-5 دنیای برون انعکاسی از دنیای درون شماست.................................................39
1-6 از خود توقع موفقیت داشته باشید....................................................................40
1-7 هشدار ! مواظب باشید افکار منفی در ذهن شما تثبیت نشود...................41
2- برنامه‏ریزی بر مبنای صفر......................................................................................42
3- عزت نفس داشته باشید..........................................................................................45
4- اعتماد به نفس داشته باشید................................................................................ 46
5- از زباله‏های اتمی دوری کنید................................................................................50
6- دائماً در حال یادگیری باشید................................................................................52
7- مطالعه کنندگان پیشرو هستند........................................................................... 54
8- برای ثروتمند شدن چقدر حاضرید بپردازید؟....................................................60
9- ذهن خود را با پروتئین مطالعه تقویت کنید......................................................62
10- یادگیری زدایی کنید................................................................................................63
11- صبور اما سمج باشید........................................................................................... 64
12- دیوانه کارتان باشید............................................................................................. 70
13- به کالا و خدماتی که می‎فروشید علاقه و اعتماد داشته باشید.................... 73
14- سحر خیز باشید تا کامروا شوید......................................................................... 76
15- تبرتان را تیز کنید................................................................................................. 78
16- مشتریانتان را از صمیم قلب دوست داشته باشید............................................79
17- همدلی از همزبانی بهتر است...............................................................................81
18- مهم‎ترین فرد را در شرکت و شغل‎تان شناسایی کنید....................................83
19- لاف ارزش‏ها را نزنید............................................................................................. 84
20- راستگو و صادق باشید.......................................................................................... 86
21- مدیر مرکزی سود‏آوری شرکت باشید............................................................... 92
22 - به موفقیت‎هایتان جایزه بدهید......................................................................... 94
23- به توانایی‏های خودتان اطمینان کنید و بر ترس خویش غلبه کنید........95
24- شکست پلی است به سوی پیروزی....................................................................99
25- شما در استخدام چه کسی هستید................................................................. 101
26- کالا را نفروشید، تمایز را بفروشید................................................................... 106
27- فروش راه‎حل‎ها، نه ویژگی‎ها............................................................................ 118
28- آموزش فروشندگان.............................................................................................120
29- مدل AIDAS در فروش - فرآیند روانشناسی خرید..................................121
30- تکنیک L.O.C.A.T.E در کشف نیاز............................................................. 125
31- يكي ديگر از تكنيكهاي قابل استفاده، تكنيك F.A.B.C مي‎باشد........ 126
32- تشریح کلمه SALL .........................................................................................126
33- مشاور باشید نه فروشنده..................................................................................127
34- تکنیک ‏فروش آموزشی.......................................................................................131
35- ارتباط، روابط بلند مدت................................................................................. 135
36- هنرگوش کردن، نه شنیدن.............................................................................139
37- منشی‎ها مشاورین شما هستند.......................................................................142
38- مدیریت اقتضائی مدیریت بر فرهنگ مشتریان............................................144
39- بر اعصاب خود مسلط باشید........................................................................... 145
40- ویترین گردی کنید.......................................................................................... 148
41- ازموفق‎ها الگوبرداری کنید (Benchmarking)............................................150
42- هرگز علیه رقبا حرف نزنید............................................................................. 152
43- طول موج متفاوت با مشتریان.........................................................................154
44- ایرادات مشتری نشانگر علاقه اوست...............................................................156
45- با مشتری بحث و مجادله نکنید..................................................................... 161
46- اصول بازاریابی تلفنی.........................................................................................163
47- تدوین اهداف...................................................................................................... 168
48- زمان بندی هدفهای فروش و در‏آمد.............................................................171
49- ارزش وقت شما چقدر است؟...........................................................................172
50- قانون 80-20 پارتو............................................................................................174
51- اسب چموش زمان را مهار کنید.................................................................... 175
52- تکنیک 100 قرار کاری................................................................................... 182
53- برنامه ریزی برای ملاقات و مذاکره فروش....................................................184
54 - اطلاعات را از کجا بدست بیاوریم؟............................................................... 186
55- تأثیر اولیه برگ برنده است، مواظب باشید.................................................186
56- جلوی خطاهای ادراک را بگیرید.....................................................................187
57- تیپ شخصیتی افراد......................................................................................... 189
58- در حضور مشتری...............................................................................................190
59- ما به جای من.....................................................................................................198
60- فرآیند خرید های سازمانی.............................................................................. 199
61- قیمت را نفروشید..............................................................................................201
62- مثل بچه ها باشید............................................................................................. 203
63- تکنیک طلب یاری از مشتریان........................................................................203
64- خاتمه فروش (Close) یا سفارش‎گیری (Order).......................................205
65- مشتریان را در جریان مشکل قرار دهید.......................................................208
سخن آخر......................................................................................................................210
معرفی مؤسسه والاتدبیر..............................................................................................211
فهرست منابع.................................................................................................................216