تصویر شماره دو دوره ها تصویر شماره پنج مکتب سادگی بازاریابی و فروش ، بنیانگذار روح ا... هادوینیا تصویر شش
This is an example of a HTML caption with a link.
فرم ورود اعضا

کلمه عبور :


کلید واژه ها : آسيب شناسي کسب و کار مبلمان در ايران ، توسعه صنعت مبلمان ، خريد تضميني ، تضميني،ماشين آلات فرسوده ، ارزش اقتصادي ، صنعت مبلمان ، صنعت چاي ،ارزش،صنعت ،صنعتي، صاحبان صنايع ، صنعت ،خوشه هاي صنعتي، خوشه هاي صادرات گرا ،خوشه ها ، سرمايه گذاري،صنوف ،Branding ،بازار ،فروش ،بازاريابي نوين،سيستم توزيع،کانال هاي توزيع،توليدکنندگان ،مصرف کنندگان ،قدرت رقابتي، افزايش هزينه،بازاريابي،کنسرسيوم ،زنجيره ايجاد ارزش valuechane،واسطه ها،صادرکنندگان،صادرات،سرمايه گذاري داخلي،برند جهاني،بازارهاي جهان ،خلاقيت ،نوآوري ،تسهيلات صادراتي،Benchmarking ،بازاريابي صادراتي،تجار،آموزش ،

آسيب شناسي کسب و کار مبلمان در ايران

آسيب شناسي کسب و کار مبلمان در ايران:

1-عدم استفاده از ظرفيت بالا و قدرت تاثيرگذاري روابط عمومي در توسعه صنعت مبلمان 

با ذکر يک مثال اين مسئله را روشن مي کنم صنعت چاي در آخرين سال دولت هشتم با فشارهاي سنگيني که به دولت وارد کرد مقرر شد تا جهت اصلاح بوته هاي چاي ، چايکاران يک سال از چيدن برگ سبز چاي خودداري کنند در عوض دولت 7 ميليارد تومان به کشاورزان پرداخت کند تا از سال بعد به جاي خريد تضميني چاي از سوي دولت ، کشاورزان چايشان را آزاد برفروشند و دولت هيچ مسئوليتي در قبال آنان نداشته باشد. اما چه اتفاقي افتاد؟ آنها در همان سال نه تنها پول محصول را از دولت دريافت کردند بلکه برگ سبز چاي را چيدند و فروختند وسال بعد با روي کار آمدن دولت نهم آنها مجددا به دولت فشار آورده و مجبور کردند تا چاي دوباره فرآورده شده را به صورت تضميني خريداري کند و حکايت همچنان باقي است. آنها با استفاده از روابط عمومي بالا و برقراري ارتباطات با مسئولين مختلف و انجام مصاحبه هاي گوناگون و فشار رسانه اي شديد به دولت همچنان از دولت امتياز مي گيرند. اين در صورتي است که چاي فرآوري آنها به دليل استفاده از ماشين آلات فرسوده و تکنولوژي ضعيف آنقدر بي کيفيت است که دولت تصميم گرفته است براي جلوگيري از فاسد شدن آن در انبارها آن را رايگان در اختيار مردم قرار دهد. حال ، مقايسه کنيد ارزش اقتصادي محصولات صنعت چاي و ضريب اشتغال آن را با صنعت مبلمان. کل محصول توليدي صنعت چاي کشور 70 هزار تن چاي خشک است که در خوشبينانه ترين حالت 110 ميليارد تومان ارزش آن است. در صورتيکه که گردش مالي صنعت مبلمان بنا به فرمايش رئيس محترم انجمن مبل 10 هزار ميليارد تومان است! منظور من اين نيست به آنها کمک نشود بلکه منظور من اين است شما بايد حق خودتان را بگيريد. در مصاحبه آقاي مهندس انصاري ملاحظه کردم که صنعت مبلمان 10 درصد اشتغال کشور را ايجاد کرده است اين بدان معني است که 10 درصد اوقات و فعاليت هاي دولت مردان کشور اعم از مجلس و هئيت دولت بايد صرف رتق و فتق امور اين صنعت شود. واقعيت اين است که تاکنون در هيچ کجاي دنيا سابقه نداشته است شخصيتهاي سياسي سرنوشت يک صنعتي را تغيير دهند. بلکه اين صاحبان صنايع بوده اند با ارائه طرح هاي گوناگون و پيگيري مصرانه مطالبات و خواسته هاي خود آن را به قانون تبديل کرده اند. خوشبختانه افراد متفکر و بسيار قدرتمند و روابط گسترده در اين صنعت وجود دارند که برگ برنده اين صنعت محسوب مي شوند. که بايد از توانايي بالقوه آنان به نحو احسن استفاده شود تا صنعت مبلمان به جايگاه واقعي خود برسد.

2-خوشه هاي صنعتي و خوشه هاي صادرات گرا

ايجاد اين خوشه ها کار ارزشمندي است که از طرف دولت حمايت مي شود. اما به مقتضي فرهنگ مردم ما ، متاسفانه به هدف بالايي که براي آن ترسيم شده است دست پيدا نکرده و نخواهد کرد. ضرب المثل معروفي است که مي گويد : صد درويش در يک گليم بخسبند ولي دو پادشاه در يک اقليم نگنجند. به دليل اينکه حضور افراد در اين خوشه ها بدون سرمايه گذاري بوده و الزامات قانوني و حقوقي ندارند لذا به آن عنوان يک امر فرعي نگريسته مي شود و از طرفي چون گردانندگان اين خوشه ها از فعالين همين صنوف هستند ، متاسفانه نگاه خوشبينانه اي از طرف ساير همکاران به اين افراد وجود ندارد که اين موجب مي شود تعداد زيادي از فعالين صنعت از اين خوشه ها دوري کنند.

3-فقدان Branding  برند سازي مخصوصا در زمينه مبلمان خانگي

آيا کشور ما 70 ميليون جمعيت ظرفيت اين را ندارد که 5 الي 10 توليد کننده مبلمان قدرتمند هر کدام با 50 الي 100 نماينده در ايران فعال باشند؟ به نظر من علت هجوم مردم به خريد مبلمان خارجي نبود برندهاي معتبر معرفي شده به بازار است که روشهاي قديمي و سنتي فروش را کنار بگذاريم و رو به بازاريابي نوين بياوريم و با ايجاد برندهاي مختلف بازار کشورمان از دست مبلمانهاي خارجي ، خارج کنيم.

4-توزيع:

سيستم توزيع و کانال هاي توزيع توليدکنندگان بسيار سنتي و ناکارآمد است. در اکثر مواقع محصول توليد شده بعد از چند واسطه به دست مصرف کنندگان مي رسد. که اين امر موجب بالا رفتن قيمت و کاهش قدرت رقابتي از يک طرف ديگر موجب افزايش هزينه مصرف کنندگان مي شود.

5-کارکردن با يک p آميخته بازاريابي

بيشتر تلاشهاي صورت گرفته در بخش مکان بوده است ، در صورتيکه براي موفقيت در بازاريابي کليه مؤلفه هاي بازاريابي بايد با هم در نظر گرفته شود و يک p به تنهايي فاقد کارايي و نتيجه لازم است.

 

پيشنهاد :

ايجاد يک کنسرسيوم قدرتمند و فراگير در سطح کشور با سرمايه گذاري تمام کسانيکه در زنجيره ايجاد ارزش valuechane اين صنعت متشکل از تامين کنندگان مواد اوليه ، توليد کنندگان ، توزيع کنندگان ، فروشندگان ، واسطه ها ، صادرکنندگان. وظيفه اين کنسرسيوم انجام وظيفه ها است که افراد به تنهايي از عهده آن بر نمي آيند.

1-تشکيل تيم تخصصي مطالعات کشورهاي خارجي و تعيين بازراهاي هدف براي صادرات.

2-ايجاد 3 برند قدرتمند در سه سطر و با نامهاي مختلف براي پوشش    

الف – افراد با درآمد متوسط   ب- افراد با درآمد متوسط به بالا     ج – افراد با درآمد بالا

3-تشکيل تيم جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي يا سرمايه گذاري مشترک با سازندگان مبل خارجي در داخل و خارج کشور براي ايجاد برند جهاني و وارد شدن به بازارهاي جهان با استفاده از تجربيات و کانالهاي توزيع آنان

4-ايجاد واحد R&D  تحقيق و توسعه براي نهادينه کردن نوآوري و خلاقيت در اين صنعت

5-ايجاد کارخانه هاي مواد اوليه از قبيل ساخت MDF ، غيره با تکنولوژي روز دنيا براي خدمات رساني به کل صنعت مبلمان.

6-همکاري با شرکت گسترش نوسازي صنايع ايران براي سرمايه گذاري در طرح هاي بزرگ صنعتي مرتبط با مبلمان

7-انجام کليه فعاليت هاي بازاريابي عمومي از قبيل توسعه فرهنگ استفاده از مبل به جاي نشستن روي زمين از طريق رسانه ها ،مطبوعات ،سينما و تلويزيون.

8-تشکيل تيم قدرتمند براي جلب همکاري دولت و اخذ امتيازات قانوني و مالي و اعمال کنترل غير مستقيم بر تعرفه واردات محصولات ساخته شده و کاهش تعرفه مواد اوليه وارداتي و اخذ تسهيلات صادراتي و سرمايه گذاري.

9-تشکيل تيم Benchmarking بريا بررسي ، مطالعه و الگو شناسي حداقل 10 کشور صاحب صنعت مبلمان براي الگو برداري و شناخت رفتار آنان براي رقابت در آينده در عرصه جهاني

10-سازماندهي بازاريابي صادراتي ، ايجاد نمايشگاه دائمي براي صادرات و دعوت از تجار خارجي و آوردن آنان به ايران جهت مذاکره و معامله در راستاي توسعه هدفمند صادرات.

11-ايجاد آموزشکده تخصصي صنعت مبلمان و تحت آموزش قرار دادن فعالين اين صنعت با استفاده از متخصصين داخلي و خارجي.

 

نويسنده : روح الله هادوي نيا بنيانگذار مکتب سادگي بازايابي فروش در ايران

 

کلمات کلیدی :
آسيب شناسي کسب و کار مبلمان در ايران ، توسعه صنعت مبلمان ، خريد تضميني ، تضميني،ماشين آلات فرسوده ، ارزش اقتصادي ، صنعت مبلمان ، صنعت چاي ،ارزش،صنعت ،صنعتي، صاحبان صنايع ، صنعت ،خوشه هاي صنعتي، خوشه هاي صادرات گرا ،خوشه ها ، سرمايه گذاري،صنوف ،Branding ،بازار ،فروش ،بازاريابي نوين،سيستم توزيع،کانال هاي توزيع،توليدکنندگان ،مصرف کنندگان ،قدرت رقابتي، افزايش هزينه،بازاريابي،کنسرسيوم ،زنجيره ايجاد ارزش valuechane،واسطه ها،صادرکنندگان،صادرات،سرمايه گذاري داخلي،برند جهاني،بازارهاي جهان ،خلاقيت ،نوآوري ،تسهيلات صادراتي،Benchmarking ،بازاريابي صادراتي،تجار،آموزش ،